Novice

13.5.2019 ob 0:00
Dr. Damjan Lajh prejel nagrado Altiero Spinelli za leto 2018 V okviru dogodka EYE (European Youth Event), ki je potekal med 28. in 30. aprilom 2019 v Bruslju, je Evropska komisija podelila tudi nagrade Altiero Spinelli za ozaveščanje ter širjenje znanja o evropski integraciji za leto 2018.

14.4.2019 ob 0:00
V Teoriji in praksi je izšel članek Elene Nacevske in Danice Fink Hafner V zadnji številki Teorije in prakse je bil objavljen članek Elene Nacevske in Danice Fink Hafner: SPREMINJANJE STRANKARSKEGA SISTEMA OD LIBERALNO DO ETNIČNO ZASNOVANE POLARIZACIJE – PRIMER MAKEDONIJE. Članek si lahko preberete na povezavi: https://urlzs.com/WNqP.

13.4.2019 ob 0:00
V Teoriji in praksi je izšel članek Alenke Krašovec in Tomaža Krpiča V zadnji številki Teorije in prakse je bil objavljen članek Alenke Krašovec in Tomaža Krpiča: NAJ OSTANEM ALI GREM? VLADNE KOALICIJE IN KOALICIJSKI SPORAZUMI V SLOVENIJI MED LETOMA 1990 IN 2018. Članek si lahko preberete na povezavi: https://urlzs.com/VxcB.

4.4.2019 ob 0:00
Izšla je nova monografija Danice Fink Hafner Pri Založbi FDV je izšla nova monografija prof. dr. Danice Fink Hafner Britanska demokracija: Sodobni Parlamentarizem.

Arhiv novic
 

Miha Zimšek, mag.

Raziskovalec in doktorski študent na Fakulteti za družbene vede. Odgovoren za koordinacijo številnih nacionalnih in mednarodnih projektov. Koordiniral je projekt "Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)". Je raziskovalec v številnih projektih v zvezi s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ("The changing nature and role of vocational education and training in Europe"), podjetništvom ("Integrating Entrepreneurship and Work Experience into Higher Education – WEXHE") in mobilnosti mladih ("Mobility and travel behaviour of Slovenian youth"). Je tudi svetovalec slovenske Nacionalne agencije v programih EU na področju mladine. Od leta 2016 je pomagal pri koordinaciji treh projektov na področju državljanske vzgoje in učenja na delovnem mestu. Ima izkušnje z organizacijskimi vidiki in finančnim upravljanjem malih in srednje velikih projektov. Pred zaposlitvijo na CPR je bil med drugim svetovalec za evropske projekte na Pravni fakulteti (Univerza v Mariboru). Med študijem politologije (smer analiza politik in javna uprava) in tekom pripravništva na AmCham Slovenija je pridobil številne izkušnje s področja podjetništva, vodenja projektov in evalvacij. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo migracijske študije, radikalizacijo, državljansko vzgojo, učenje na delovnem mestu, poklicno izobraževanje in usposabljanje, politična participacija mladih in ustavno pravo.

 

Pisarna: IDV 611

Telefon: 01/5805-274

E-pošta: miha.zimsek@fdv.uni-lj.si

Izbrane objave:

DEŽELAN, Tomaž, ZIMŠEK, Miha. Politična participacija udeležencev programa E+ : MVA. Mladje, jul. 2018, št. 38, str. 42-43.

DEŽELAN, Tomaž, ZIMŠEK, Miha. Politična kultura. V: BIJUKLIČ, Igor, SARDOČ, Mitja, DEŽELAN, Tomaž. Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje, (Zbirka Civitas). 1. izd. Ljubljana: i2, 2015, str. 141-145. 

Bibliografija

Mapa straniKontakt